Wedstrijden - Cineklub Rumst

Cineklub Rumst
Ga naar de inhoud

Digitale Wedstrijd   Mil Scheers 2022

Het onderwerp is vrij en er zijn 3 disciplines: Monochroom , Kleur en Experimenteel (kleur of monochroom)
Resolutie : verticaal max 1080 pixels en horizontaal max 1920 pixels en JPG formaat en sRGB kleurprofiel
Je zet ze best in een mapje van de discipline waar je meedoet en je benaamd je file als volgt:
Naam-volgnummer-titel.jpg (voorbeeld  Van der Wildt Rudi-xx-bloem.jpg). Geen underscore.  Volgnummer kun je uiteraard niet invullen ( dat is mijn werk) en daarvoor zet je xx
Aan de inzendingen zijn kosten verbonden, 6 € per ingezonden discipline. Onze club neemt zoals gewoonlijk de prijs voor 2 disciplines op zich.  Wil je aan meerdere disciplines meedoen, geen probleem stort het resterende bedrag op de clubrekening met de juiste vermelding en wij doen de rest.          Sluitingsdatum   30 juni 2022
                                     Jurering                6 augustus 2022
                                     Notificatie            14 augustus 2022                                                                 
                                     Salon                     9 – 10 – 11 september 2022
Alle deelnemers worden hiermede uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking op vrijdag 9 september om 20.00 u. in de polemiksem in Jyvalente ruimte van het CC Brasschaat in het Park.
              Het volledig reglement vind je terug op http://www.brafodia.be/mil-scheers-2022/

Nationaal Salon Kon. Fotogroep Pallieter 2022

4 secties digitaal: Kleur vrij, Monochroom vrij, Natuur, Landschappen - stadsgezichten
Resolutie : verticaal max 1080 pixels en horizontaal max 1920 pixels en JPG formaat en sRGB kleurprofiel
Je zet ze best in een mapje van de discipline waarmee je meedoet en je benaamd je file als volgt:
Naam-volgnummer-titel.jpg (voorbeeld  Van der Wildt Rudi-bloem.jpg).  Hier geen xx.
Aan de inzendingen zijn kosten verbonden, 5 € per ingezonden discipline. Onze club neemt zoals gewoonlijk de prijs voor 2 disciplines op zich.  Wil je aan meerdere disciplines meedoen, geen probleem stort het resterende bedrag op de clubrekening met de juiste vermelding en wij doen de rest.
                                     Sluitingsdatum                                12 juni  2022
                                     Jurering                                       18 juni 2022
                                     Notificatie                                       1 juli 2022                                                  
                                     Prijsuitreiking en projectie                3 september 2022 in CC Vredeberg te Lier
Het volledig reglement vind je terug op https://www.fgp.be/nationaal-salon-national-2022/
Voor degene die willen deelnamen aan 1 of beide wedstrijden dienen de werken ten laatste bij Rudi te zijn op dinsdag 31mei.  (vroeger mag ook)
Dit kan op de wekelijkse bijeenkomst via een USB stick of makkelijker nog stuur ze gewoon op via Wetransfer naar mij paep@outlook.be of wedstijdcommissaris@cineklubrumst.be


Terug naar de inhoud